Ludwig von Mises - Bureaucracy

Tajusin, että Mises-instituutilla on satoja ja satoja e-kirjoja vapaasti internetissä jaossa, joten ajattelin sivistää itseäni taas jollain teoreettisella kirjallisuudella. Ekaksi sattui valikoitumaan Ludwig von Mises ja hänen hallittavahkon kompakti Bureacracy -kirja.Bureacracy käsittelee, kuten nimestä voi päätellä, byrokratiaa. Mises tarkastelee byrokratiaa omana erityisenä palveluiden ja toimintojen järjestämisen tapana. Byrokratia on välttämätöntä esimerkiksi valtion pyörittämiseksi, eikä se itsessään ole mitenkään paheksuttavaa tai väärin. Byrokratian logiikka vain käytännössä johtaa selvästi erilaisiin lopputuloksiin, kuin esimerkiksi markkinoiden lainalaisuuksien ehdoilla toimiminen.

Kukaan ei halua tulla kutsutuksi byrokraatiksi tai ylpeänä julista, että hänen laitoksensa on byrokraattinen instituutio. Mises kuitenkin alleviivaa hauskan monta kertaa kirjassa, miten byrokratia ei sinällään ole paha asia tai miten byrokraatteja ei voi mitenkään pitää huonoina ihmisinä automaattisesti. Jos byrokratia näyttäisi johtavan jatkuvaan ihmisten valinnanvapauteen puuttumiseen, vallan siirtymisen virkamieskoneiston käsiin ja lopulta täyteen totalitarismiin, niin se johtuu enemmän koko yhteiskunnan kehityksestä, eikä byrokratiasta sinällään. Byrokratia vain luonteensa puolesta toimii ihan yhtä näppärästi epädemokraattisten ja totalitääristen asioiden toteuttamiseen, kuin niiden hyvienkin.

Bureacracy on siitä hauska kirja, että tähän on kasattu selvästi paljon itävaltalaisen taloustieteen perusteesejä. Niitä ei sinällään esitellä erityisen leveästi tai mennä mihinkään pitkällisiin todisteluihin, kunhan vain kerrotaan miten asiat nyt tämän näkökulman mukaan menevät. Sen takia tämä on varsin yleistajuinen kirja kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle, eikä tarvitse pelätä, että heti joutuisi ratkaisemaan jotain polynomifunktioita tai omaksumaan kymmenien sivujen tilastoja kuluttajien ostotottumuksien korrelaatioista.

Lisäksi Misesin ajatukset byrokraattisesti järjestetyn ja markkinoiden ehdoilla toimivien organisaatioiden eroista ovat vain vakuuttavia. Byrokratia on välttämätön keino toteuttaa esimerkiksi julkisia palveluita, koska esimerkiksi puolustusvoimien työlle ei oikein voi laittaa hintalappua markkinoilla. Virkamiesvaltaa on myös suitsittava jotenkin, varsinkin budjettien puolesta, joten viraston on toimittava tarkkojen ohjeiden mukaan, ja vain tarkkojen ohjeiden mukaan. Tässä on ehkä se byrokratian ydin. Näin saadaan turvattua tarpeeksi laadukas palvelu, jonka toteuttamisen voi jättää aiheen oikeille asiantuntijoille, mutta joka silti pysyy suvereenin (kansa/kansanedustajat) kontrollissa.

Tässä valitettavasti myös muurataan umpeen käytännössä kaikki kehittymisen ja palvelun parantamisen reitit. Byrokratia junnaa paikallaan riippumatta siitä, mitä maailmassa tapahtuu, kunnes jossain vaiheessa lainsäädäntöä tai viraston ohjeita saadaan aikaiseksi päivittää. Markkinoiden ehdoilla toimiva organisaatio olisi ollut tässä vaiheessa jo kolme kertaa konkurssissa, jos se jättäisi kehittymisen muille ja reagoisi markkinoiden muutoksiin yhtä raukeasti, kuin byrokraattinen virasto.

Tämän jälkeen Misesin analyysi lähtee kyntämään syvempiä vesiä keskussuunnittelun ja yrittämisen, valtiollisen ohjauksen ja vapaiden markkinoiden ja voitontavoittelun ja saavutetun tason ylläpitämisen välillä. Erityishuomiona Mises heittää kirjassa ilmoille sen ajatuksen, että virkamies on sekä palvelun tilaaja, että sen tuottaja. Virkamies toimii demokratiassa ensin äänestäjänä ja sen jälkeen byrokraattina toteuttamassa demokraattisesti päätettyä asiaa. Jos miettii Suomen tai esimerkiksi Kreikan virkamieskunnan kokoa ja millaisesta äänestäjäryhmästä puhutaan, niin tämä varoitus tai huomio ei ole kyllä vanhentunut 1940-luvusta lainkaan.

Tämä ehkä riittää tästä opuksesta. Tarkoitus ei ole kuitenkaan mitään akateemista tiivistelmää tehdä aiheesta. Ehkä riittää, jos sanon että tämä kirja on yhä aivan todella ajankohtainen, ehkä enemmän kuin koskaan ja sen lukemisen pitäisi hyvinvointivaltiossa kuulua kansalaisen yleissivistykseen. Asiallinen, selvästi akateemisen rauhallinen ja vähän erilainen näkökulma byrokratiaan, kuin mitä ehkä useimmiten tulee vastaan. Oli henkilökohtaisesti mitä mieltä markkinataloudesta tahansa, niin tämä kirja kannattaa kurkata läpi. Ilmaiseksi kun löytyy, vaikkapa osoitteesta: http://mises.org/etexts/mises/bureaucracy.asp

Tämä oli ensimmäinen kirja, jonka kanssa käytti reippaasti Kindlen mahdollisuutta lisätä merkintöjä tekstin sekaan ja jättää kappaleita muistiin. Kovasti hyödylliseltä tuntuisi, en vain oikein vielä osaa lukea näitä omia muistiinpanojani jälkikäteen. Tai no, näköjään osaan sittenkin. Kauhean hyödyllinen ominaisuus on! Pitkin kirjaa tuli siroteltua kappaleita, jotka pisti iskevinä muistiin ja muistiinpanoja siitä miksi, niin tämän jälkeen tämän kirjan käyttäminen esimerkiksi lähdemateriaalina olisi tarvittaessa ihan merkittävästi helpompaa, kuin paperisen kirjan. Paperiseen kirjaankin toki voisi laittaa kymmenittäin erivärisiä post-it lappuja ja kirjoittaa niihin mistä kussakin kohdassa oli kyse, mutta tämä tuntuu jotenkin vähän näppärämmältä ja kestävämmältä ratkaisulta silti.

Kommentit